Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρίαση της παράταξης «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ»


∆ελτίο Τύπου 


Η παράταξη «∆ημοκρατική Συνεργασία – Νίκος Ζενέτος», στη συνεδρίασή της τη ∆ευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014, μετά από εισήγηση του επικεφαλής κ. Νίκου Ζενέτου, αποφάσισε ομόφωνα: 
1. Τη συμμετοχή της παράταξης στις επερχόμενες εκλογές με επικεφαλής τον ∆ήμαρχο 
Νίκο Ζενέτο, χωρίς συνεργασία με πολιτικά κόμματα τα οποία επιτελούν το δικό τους έργο. 
2. Η δημοτική παράταξη «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ» έχει 
αποδείξει ότι κύριος άξονας της πολιτικής της είναι η Χρηστή ∆ιοίκηση, η ∆ιαφάνεια 
παντού, η Κοινωνική ∆ικαιοσύνη, η Αξιοκρατία και η Αλληλεγγύη. 
Θα απευθύνει λοιπόν, ανοικτή πρόσκληση συμπαράταξης και συστράτευσης σε 
όλους τους ενεργούς πολίτες, προσωπικότητες και προοδευτικές δυνάμεις από όποιο 
χώρο κι αν προέρχονται, πέρα από κομματικές ή παραταξιακές προτιμήσεις, μακριά 
από φασιστικές και ρατσιστικές ιδεολογίες. 
Θα προσκαλέσει σε συνεργασία προσωπικότητες και πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται 
για την πόλη, μοιράζονται το ίδιο όραμα μαζί μας για αυτήν, αγωνίζονται για ένα ∆ήμο 
ισχυρό στην υπηρεσία του Πολίτη, μακριά από συμφέροντα και ιδιοτέλειες και 
ενδιαφέρονται για τη στήριξη των αδυνάτων συμπολιτών μας, η ζωή των οποίων έχει 
επηρεαστεί από τη σκληρή μνημονιακή πολιτική απέναντι σε άνεργους, χαμηλόμισθους 
και συνταξιούχους. 
3. Τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας της παράταξης για τη οργάνωση και 
υλοποίηση της προεκλογικής εκστρατείας και αξιολόγησης αιτημάτων υποψήφιων 
∆ημοτικών Συμβούλων. 


Ίλιον, 18.02.2014